Uhtua-Seura ry:n tarkoitus on voimavarojensa puitteissa:

  • Jatkaa lasten kielipesätoimintaa ja laajentaa sitä Vienassa oleviin vahvasti karjalan kielisiin Jyskyjärven ja Vuokkiniemen kyliin. Tavoitteena on karjalan kielisen lastentarhatoiminnan siirtäminen Kalevalan piirihallinnon vastuulle niin pian kuin se on mahdollista.
  • Saada kouluihin riittävä karjalan kielen opetus esimerkiksi siten, että joitakin aineita opetettaisiin erillisissä karjalan kielisissä ryhmissä. Asiasta on käyty alustavia keskusteluja piirin kouluviranomaisten kanssa.
  • Virittää Uhut-seuran kanssa nuorten ja lasten harrastetoimintaa. Neuvostoliiton kaaduttua aikaisempi pioneeritoiminta ja muu organisoitu nuorisotoiminta on loppunut eikä uutta ole tullut tilalle.
    Urheiluseuratoiminta tai jopa partiotoiminta saattaisivat kiinnostaa nuoria ja luoda pohjaa terveille harrastuksille.
  • Pyrkiä kehittämään organisoitua nuorisovaihtoa suomalaisten ja karjalan kielisten nuorten kesken.
  • Tukea edelleen Uhtualla toimivaa karjalan kielistä harrasteteatteria ja Kalevalan kansanteatteria.
  • Tukea henkisesti ja koulutuksellisesti terveen pienyritystoiminnan syntymistä paikkakunnalla lähinnä matkailupalvelujen ja käsityöelinkeinojen alalla.

Kokemuksemme on osoittanut, että on paljon helpompaa saada rahoitusta lyhytjänteisiin projekteihin kuin pitkäjänteiseen työhön, jonka tulokset näkyvät ehkä vasta kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Yhdistyksemme tarvitsee sellaisia yhteistyökumppaneita niin Karjalassa kuin Suomessakin, jotka ovat valmiit sitoutumaan oikeaksi kokemiinsa tavoitteisiin.