Yhdistyksen alullepanemia ja tukemia koulutus- ja muita kohteita ovat seuraavat neljännesvuosisadan aikana toteutetut hankkeet:

Ortodoksikirkko 1998

kirkkoKalevalan ortodoksisen Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon rakentamisen yhteydessä järjestettiin uhtualaisille nuorille 6 kk:n rakentamisen peruskurssi yhdessä Kainuun T&E keskuksen ja Kalajoen käsi- ja pienteollisuusoppilaitoksen kanssa. Oppilaita oli 12 henkeä. Kirkko valmistui opinnäytetyönä. Pääosa materiaaleista tuli Uhtualta ja Karjalasta ja työn tekivät kokonaan koulutusprojektin oppilaat. Ainoastaan työnjohtaja oli Suomesta.

Aloitteen kirkon rakentamisesta teki Uhtua-Seuran perustajajäsen, VR:n silloinen varapääjohtaja Panu Haapala, joka ensi käynneillään isänsä kotiseudulla näki sen hengellisen tyhjiön, johon kansa oli joutunut. Hänen johdollaan Uhtua-Seuran edustajat kävivät Petroskoissa Karjalan metropoliitan luona neuvottelemassa kirkon rakentamisesta ja ortodoksisen, karjalan perinteisen hengellisen työn aloittamisesta. Karjalan kirkon johto oli aloitteelle hyvin myönteinen ja tällä hetkellä seurakuntatyö on vireää kyvykkään karjalan kielen taitoisen papin johdolla.

Rakentamisen koulutusprojektin osuus rahoitettiin pääosin edesmenneen Panu Haapalan muistorahastosta ja Karjalan Sivistysseuran järjestämän kansalaiskeräyksen turvin.

Kirkonrakentaja muistelee (PDF)

Lastenneuvola 2000

neuvolaToisena rakennuskoulutuskohteena valmistui Uhtualle lastenneuvola, joka tehtiin samalla periaatteella kuin kirkkokin; rakennustyön tekivät koulutettavat nuoret ja rakennusmateriaalit tulivat Karjalasta. Koulutusprojektin kustannukset maksoi pääosin EU:n Tacis-projekti. Mainittakoon, että EU:n projektitarkastajien suorittamassa tarkastuksessa tämä kohde sai parhaat mahdolliset arvosanat sekä toteutuksen että projektihallinnon osalta.

 

Kielipesätoiminta käynnistyi 2000

kielipesaUhtua-Seuran tavoitteisiin on alusta lähtien kuulunut karjalan kielen elvyttäminen lasten ja nuorten keskuudessa. Oma kieli on ehkä tärkein tekijä ihmisen identiteetin syntymisessä. Vaikka karjalan kieli onkin säilynyt vanhemman väestön keskuudessa, venäjän kielen vaikutus on ollut niin musertava, että nuorilta ja lapsilta sen taito on unohtunut.

Uhtua-Seuran aloitteesta Uhtualle perustettiin vuonna 2000 lastentarha, joka toimii ns. kielipesämenetelmällä, josta on saatu hyviä kokemuksia useiden alkuperäiskansojen kielen säilyttämisessä ja elvyttämisessä niin Uuden Seelannin maorien kuin Suomen saamelaistenkin keskuudessa. Kielipesän perusajatus on se, että alle kouluikäisille lapsille puhutaan lastentarhassa vain karjalaa. Lapset ovat pääosin perheistä, joissa ainakin isovanhemmat myös kotona puhuvat karjalan kieltä. Ensimmäistä kielipesää tuki taloudellisesti lähinnä Karjalan Sivistysseura ja toisen, vuonna 2002 aloittaneen kielipesäryhmän ylläpitoon Uhtua-Seura sai kolmivuotisen apurahan Suomen Kulttuurirahastolta. Vuonna 2006 kielipesät yhdistettiin yhdeksi karjalan kieliseksi lastentarhaksi, joka toimii kielipesän periaattein. Tarha sai Kalevalan piirihallinnolta hyvän kiinteistön käyttöönsä Uhtuan keskeisimmäältä paikalta ortodoksikirkon vierestä. Tarhassa on yhteensä n. 40 lasta ja Suomen Uhtua Seuran tuki toiminnalle muodostuu opettajien koulutuksesta.

 Kalevalan piirin synnytyssairaala 2002

sairaalaSeuraavana Uhtuan Mallin kohteena oli Kalevalan synnytyssairaala, joka toteutettiin yhteistyössä Kalevalan piirihallinnon ja Karjalan tasavallan terveyshallinnon kanssa. Päärahoittajana oli Karjalan tasavalta. Uhtua-Seura oli mukana koulutusprojektin rahoituksen hankkimisessa Suomesta. Rahoittajina projektilla olivat mm. Suomen opetushallitus, Suomen työministeriö, Kainuun T&E keskus, Suomussalmen kunta, Suomen punainen risti, SAK, STTK ja Akava, Suomalainen lääkäriseura Duodecim ja tavaralahjoituksin useat suomalaiset yritykset. Ensimmäinen uhtualaislapsi syntyi sairaalassa vuoden 2002 lopulla.

 Uhut-seuran Seurantalo 2003

seurantaloUhtualle rakennettiin vuonna 2003 Uhtua-Seuran paikallisen sisarseuran, Uhut-seuran seurantalon ensimmäinen rakennusvaihe. Siinä on varattu tilat vapaaehtoiselle kansalaistoiminnalle, jota Uhut-seura paikkakunnalla toteuttaa. Seuratalon rakennuskoulutusrahoituksesta merkittävä osa tuli Suomen ulkoministeriön lähialuetukivaroista. Projektin Suomesta hankittavan omarahoitusosuuden Uhtua-Seura keräsi jäsenkunnaltaan vapaaehtoisin tukimaksuin. Eri syistä talon käyttöönotto viivästyi, mutta nyt se on aktiivisessa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä, mikä on suuresti Uhut-seuran nykyisen kyvykkään ja aktiivisen toiminnan ansiota.

www.uhtua.info-internetsivusto käynnistyi jo vuonna 2008

nettisivut

 

 

 


Sivusto avattiin 21.4.2008, vienankielinen osio lisättiin 16.10.2012. Uhtua-Seuran ylläpitämällä Uhtua info -sivustolla julkaistaan ja seurataan Uhtuan ja Vienan alueiden lisäksi Karjalan tasavallan asioita sekä välitetään tietoja Suomen puolen karjalaisjärjestöjen ajankohtaisista tapahtumista - yhdistävänä ja keskinäistä yhteydenpitoa edistävänä sivustona.


Vienankielinen Koirien Kalevala ilmestyi 2010             

Koirienkalevala

Uhtua-Seuran johtokunnan jäsen Jarmo Rantanen ehdotti vuonna 2009, että Mauri Kunnaksen mainio ja maailmankuulu lasten ja aikuisten yhteinen Koirien Kalevala voitaisiin kääntää vienaksi, kun esimerkiksi Uhtuan kielipesässä ei ole lapsille soveltuvia kirjoja.
Kirjan käännös- ja kustannusoikeudet neuvotteli Karjalan Sivistysseuralle puheenjohtajana (2009–2011) toiminut Kari Kemppinen.
Kirjan tekstin käänsi Nadja Lutohina, joka toimi ennen eläkkeelle siirtymistään, Uhtualla toimivan kielipesän opettajana. Hänen ammattitaito lasten parissa työskentelystä, on hurmaavaa luettavaa kirjan sivuilta.
Nadja Lutohina oli mukana Helsingin kirjamessuilla 2010 (KSS:n osastolla), jossa hän luki kirjasta vienankielisiä näytteitä:" Vaka vanha Väinämöini, tietäjä ijän ikuni, oli koiraheimon suuri tietäjä,loičujen laulaja ta mahtimies. Hänestä kerrottih jo silloin, kun muailma luotih".
Koirien Kalevala vienankarjalaksi –kirjasta on tullut suosittu oppikirja, kielipesien pienryhmille, koululuokille, muille oppilaitoksille, kirjastoille… erityisesti Vienan Karjalassa, mutta myös Suomessa..

Nuorten harrastustoiminnan tukeminen

Valaisimet kalevalan kontiet 1
Uhtua-Seura on useana vuonna toimittanut Kalevalan Kontie –jääkiekkoseuralle pelivälineitä ja –varusteita. Vuonna 2012 seuralle toimitettiin jääkiekkokaukalon ulkovalaisimet, joka mahdollistaa harrastamisen ja pelaamisen pimeimpään talviaikaan.

Ensiapukursseja vienalaisille jo vuodesta 2013

ensiapu

Uhtua-Seura järjesti ensimmäisen ensiapukurssin, yhteistyössä Kuhmon SPR:n kanssa, Vienan Karjalasta, Jyskyjärveltä, Uhtualta ja Vuokkinimeltä saapuneelle henkilöryhmälle maaliskuussa 2013. Kurssi ei ainoastaan tarjonnut osallistuneille ensiaputaitojen oppimismahdollisuutta, vaan se auttoi heitä itseään sekä laajemmaltikin opittujen taitojen ja tietojen jakamista arjessa, vaikka Vienan Karjalassa matkustaville matkailijoille. Karjalan Sivistysseura on tukenut kurssitoimintaa. Uhtua-Seura on järjestänyt sen jälkeen jo useita EA1-tasoisia kursseja vienalaisille Kuhmossa ja lähiaikoina käynnistyvät ensimmäiset EA2-tasoiset jatkokurssit.

Facebook-ryhmä perustettiin 2013

Uhtua-Seura perusti ja avasi elokuussa Facebookiin julkisen ja avoimen ryhmän, joka julkaisee ja seuraa erityisesti Uhtuan (Kalevala) suunnan ajankohtaisia asioita. Ryhmän Fb-sivuilla käydään vilkasta keskustelua, julkaistaan kuvia, etsitään sukulaisia, perhdytään historiaan ja mukaan hyväksyttyjen jäsenien (myös vienankarjalais-ten) määrän kasvu jatkuu ripeänä osoitetunnettuuden lisääntymisen myötä.

Karjalan kielen kursseja vuodesta 2014 lähtien

Uhtua-Seura käynnisti karjalan kielen (viena) kurssimuotoisen opetuksen Helsingissä, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa – aluksi kevätkaudella tutustumiskurssina. Kiinnostus johti karjalan kielen opetuksen säännölliseen jatkumiseen syys- ja kevätkausina alkeis- ja jatkokurssien järjestämisenä siten, että Uhtua-Seura vastaa opettajarekrytoinnista ja kurssien markkinoinnista yhteistyössä opiston kanssa, joka luovuttaa opetustilat ja -välineet ja hoitaa opettajan palkkio- ja viranomaisasiat.

KAL’EVALA vienankielisenä 2015
-Uhtua-Seuran jäsenen ideasta

Kalevala

Vienankielisen Kalevalan – KAL’EVALA vienankarjalaksi – on kääntänyt Petroskoissa asuva Raisa Remsujeva, joka on syntynyt 1950 Uhtuan piirin Tollonjoella. Hän on käynyt koulunsa Vuokkiniemessä ja Uhtualla sekä opiskellut Petroskoin yliopiston suomalais-ugrilaisessa tiedekunnassa.
Raisa Remsujeva on tunnetun vuokkiniemeläisen kansanperinteentaitajan Santra Remsujevan (1914–2010) tytär.
Upean Kal’evalan kuvituksena on käytetty Karjalan tasavallan tunnetuimpiin kuvataiteilijoihin kuuluvan Vitali Dobrininin Kalevala-aiheisia maalauksia. Hänen sukunsa on lähtöisin Akonlahdesta ja hän itse syntyi 1954 Uhtualla.
Raisa Remsujeva muisteli käyntiään Suomessa kesällä 2002, Uhtuan Seudun Perinne-seuran (myöh. Uhtua-Seura) silloisen puheenjohtajan Paavo Ahavan kesäpaikalla Sammatissa. He olivat silloin vierailleet kirjailija Eeva Joenpellon (Paavon naapuri) huvilalla järjestetyssä Kalevalan kääntäjien arvotilaisuudessa, jonne Kalevalaseuran Pekka Laaksonen oli vieraat koonnut. Illan kuluessa Paavo oli esitellyt Raisan ja ajatuksensa: Raisa voisi kääntää Kalevalan sen alkukielelle vienaksi, joka vielä puuttui. Ajatus sai hämmentävän vastaanoton, osa ymmärsi, osa empi. Ajatus ja idea jäivät itämään - vuosiksi…
Vuonna 2010 Pohjois-Viena-seura esitti Karjalan Sivistysseuralle (KSS), että se alkaisi toimiin Kalevala-eepoksen toteuttamiseksi vienankarjalan kielellä. KSS:n hallituksen tiedossa oli jo tuolloin, että Raisa Remsujeva kääntää jo Kalevalaa, mutta työtä oli hidastuttanut, toinen Raisan tekemä mittava käännöstyö, Uuden Testamentin kääntäminen vienankarjalaksi.
KSS:n puheenjohtajana tuolloin toiminut, Uhtua-Seuran jäsen Kari Kemppinen sopi Raisa Remsujevan tapaamisesta 19.10.2011 hänen kodissaan Petroskoissa, jolloin jo todettiin: ”raakakäännös” on valmis, nykykieliopin mukaiset
š-kirjainten päälle sijoittuvat ”hatut” on sijoitettu, mutta laaja käännöstyö vaatii vielä joidenkin sanojen ja sanontojen osalta pohdiskelua eli lähes taittoa ja painatusta vaille valmis.
Vienankielisen Kal’evala vienankarjalaksi julkaistiin (25.2.2015) ja sen kustansi Karjalan Sivistysseura ry.

 

 Yhdistyksen 25-vuotisjuhlamatka 2016

Järjestimme heinäkuussa onnistuneen bussimatkan Petrun päivän pruasniekkaan (12.7.) Uhtualle ja Vienan Karjalaan. Mukana kahdessa bussissa oli yhteensä 40 henkilöä eri puolilta Suomea.
Juhlamatkan aikana “istutimme” Uhut-seuran Seuratalon pihalle seurojemme yhteistyötä ja kasvua symboloivan puun, johon ripustettiin asiasta kertova info.
Puun viereen siirretään myöhemmin iso kivi ja siihen kiinnitetään metallilaatta, johon kaiverretaan infon teksti suomeksi ja vienaksi.
25v juhlamatka

 

Lahjoitukset

Uhtua-Seura ry on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon seura, joka vaalii vienankarjalaista kulttuuria ja perinteitä sekä kaikin tavoin edistää Uhtuan seudun väestön henkistä, yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia.

Uhtua-Seura ry ottaa vastaan lahjoituksia.

Testamenttilahjoitus. Tekemällä testamentin voi huolehtia sinulle tärkeistä ihmisistä ja asioista myös poismenosi jälkeen. Testamentti Uhtua-Seura ry:lle mahdollistaa työmme jatkumisen tulevienkin sukupolvien hyväksi. Pienikin osuus siitä mitä sinulta jää, voi muuttaa toisen ihmisen elämän.
Merkkipäivälahjoitus. Lähestyykö merkkipäiväsi? Haluaisitko lahjojen avaamisen sijaan lahjoittaa rahaa hyvään tarkoitukseen? Voit ohjata merkkipäivämuistamiset lahjoituksina Uhtua-Seura ry:lle.
Kertalahjoitus. Voit tehdä kertalahjoituksen tai tukea pidempiaikaista toimintaa tai kohdetta. Lahjoittajana voit nimetä myös oman kohteen, jota haluat tukea merkittävällä summalla.
Kuukausilahjoitus. Kuukausilahjoittajana, pienemmälläkin summalla, olet monessa mukana. Tukesi on äärimmäisen tärkeää.
Uhtua-Seura ry:n pankkitili: FI38 1228 3000 0208 24
Lisätietoja:
Uhtua-Seura ry, Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kiitos tuesta!