Uhtua-Seura ry:n päätavoite on luoda Vienan Karjalaan ja Uhtualle elinympäristö, missä ihmiset itse näkevät ja kokevat, että oma-aloitteista työtä tekemällä oma elämä muuttuu paremmaksi ja omassa ja lasten tulevaisuudessa on sellaista, miksi kannattaa ”ruatoa”, tehdä työtä. Perimmiltään kaikki työ, mitä Suomessa Vienan Karjalan hyväksi tehdään, ja kaikki varat, joita työn tekemiseksi voidaan saada, pitäisi kohdistaa lasten ja nuorten koulutukseen ja siihen, että heille luotaisiin mahdollisuudet menestyä elämässä niin taloudellisesti kuin henkisesti. Heille olisi tärkeätä luoda mahdollisuudet normaaliin kanssakäymiseen lähimpien naapureidensa, suomalaisten kanssa ja siihen oman äidinkielen taito antaisi luonnolliset edellytykset.

Kokemuksemme on osoittanut, että suora taloudellinen, rahallinen tai tavara-apu on hyvin lyhytjänteistä ja monissa tapauksissa lohduttaa antajaa enemmän kuin saajaa. Useimmissa tapauksissa se on passivoivaa ja sen kohdentaminen todellisiin tarpeisiin vaikeaa. Niissäkin tapauksissa, joissa tavara-avusta olisi todellista hyötyä – sairaalan tekniset laitteet jne. – ongelmana on Venäjän toivoton tullisysteemi ja viime kädessä laitteiden vaatiman huollon vaikeus tai mahdottomuus. Pienikin vika tekee ne käyttökelvottomiksi huollon puuttuessa.