KIELIPESÄ / KIELIPESÄT

Kielipesä on vähemmistökielellä toimiva varhainen, täydellinen kielikylpy. Kielipesän työntekijät puhuvat lapsille alusta alkaen pelkkää vähemmistökieltä, vaikka nämä eivät osaisi sitä kielipesään tullessaan. Lapsille ei siis puhuta lainkaan enemmistökieltä. Lapset itse saavat puhua vapaasti omaa äidinkieltään ja omaksua vähemmistökielen omaan, yksilölliseen tahtiinsa. Kielipesässä kaikki toiminta tapahtuu vähemmistökielellä, myös eri teemoihin perehdyttävät oppitunnit kuten liikunta, matematiikka ja ympäristötieto.

Toiminnan tavoitteenna on lasten toiminnallinen kaksikielisyys kouluikään mennessä ja kielen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle tilanteessa, jossa kieli ei enää lainkaan tai riittävästi siirry kodeissa vanhemmilta lapsille. Toimiakseen tehokkaasti ja tuloksekkaasti kielipesäryhmässä täytyy olla riittävät resurssit henkilökunnan ja lasten väliselle yksilölliselle vuorovaikutukselle, joten mitä pienempi ryhmä on, sitä parempi.

Venäläisen lastentarhajärjestelmän puitteissa tämä tarkoittaa korkeintaan 15 lasta kahta opettajaa kohti.

Kielipesä voi johtaa toiminnalliseen kaksikileisyyteen vain, jos lapsi viettää kielipesässä riittävästi aikaa. Vanhempien on siis sitouduttava säännölliseen kokopäivähoitoon mieluiten useamman vuoden ajaksi. Jotta kielipesässä saavutetut kielelliset tulokset eivät valu hukkaan lasten tullessa kouluikään, on vähemmistökielelle järjestettävä tukea ja käyttömahdollisuuksia sekä koulussa että muualla yhteisössä. Ihannetapauksessa tämä tarkoittaa omakielistä opetusta kaikissa kouluaineissa tai osassa niitä sekä vähemmistökielen käytön aktivoitumista perheessä, suvussa ja tuttavapiirissä.

Uhtualla kielipesätoiminnan edellytyksen täyttyivät vuosina 2000-2006 ja sen jälkeen "karjalankielinen lastentarha" siellä ei ole enää toiminut kielipesän tavoin.

Annika Pasanen

Tutkijakoulutettava

Tutkimushanke "Vähemmistökieliyhteisöjen voimaantumisen ja revitalisaation trendejä EU:ssa ja Venäjällä"

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Helsingin yliopisto

Aanaar-Inari