Ajankohtaista

06.07.2019     Irja Rämä tuonilmaisiin

Irja Rm

Olemme saaneet suruviestin. Seuramme kunnioitettu ja ansiokas perustajajäsen Irja Rämä on siirtynyt tuonilmaisiin 6.5.2019 ollessaan 92-vuotias.

Eläkkeelle päästyään Irja käytti kaiken intonsa, tarmonsa ja ammattiosaamisensa ”uhtualaiseen” sukututkimukseen. Ilman Irjan monikymmenvuotisia ponnisteluja tietämyksemme vienalaisista suvuista ja niiden historiasta olisivat monilta osin hyvinkin puutteellisia.

Irja oli siis yksi seuramme, silloiselta nimeltään Uhtuan Seudun Perinneseura, perustajajäsenistä. Uusi Seura toi näkyvyyttä ja kun Irja samaan aikaan kirjoitti harrastuksestaan Karjalan Heimo -lehteen, hänen maineensa huippusukututkijana alkoi levitä laajalti. Irjan innoittamana syntyi useiden sukututkijoiden sekä yksityisten henkilöiden kattama yhteistyöpiiri.

Irja teki tutkimustaan pääosin aikakautena, jolloin nykyisen kaltaisia tietoliikenneyhteyksiä ja -tekniikoita ei vielä ollut vain kotimaisia arkistoja ja tietolähteitä. Lisätessään niistä työstämäänsä ainekseen henkilöhaastattelujen ja eri tahoille suuntautuneen kirjeenvaihdon kautta saamansa perimä-, perukirja- ym. tiedot, hän pystyi luomaan laajan kokonaisuuden.

Eräs vahvuus silloisena aikakautena oli, että löytyi vielä niitä heimolaisia, joilla oli Uhtualta henkilökohtainen kotiseututuntemus, näin hän sai taltioiduksi tätäkin arvokasta tietoa. Ja kun vielä 1990-luvun alussa saatiin Suomen Kansallisarkistoon mikrofilmitietoja Petroskoin arkistosta, tällöin alkoi Irjan varsinainen suurtyö: päivästä päivään hän istui Kansallisarkistossa ja sovitti yhteen kiitettävällä tavalla uudet tiedot aiemmin koostamaansa aineistoon sekä myös muilta tutkijoilta jatkuvasti saamaansa tietoon.

Tästä Irjan merkittävästä elämäntyöstään olemme saaneet jo viime vuodet nauttia. Nykyisin, kun varsinkin Venäjältä on uusia tietolähteitä tullut kaiken aikaa esiin ja hyödynnettäväksemme, on Irjan tutkimustieto ja –aineisto vahva peruskivi, jota voidaan uuden tiedon pohjalta laajentaa ja täydentää.

Vuosia johtokunnassa toimiessaan, sukututkimuksen lisäksi, Irja toi monipuolisella tiedollaan ja pohjattomalla energiallaan merkittävän panoksen seuramme toimintaan.

Uhtua-Seura ry muistaa perustajajäsentään Irja Rämää suurella kiitollisuudella.

 

18.05.2019     Vienalaisten ensiapukurssi Kuhmossa

IMG 20190427 121405   IMG 20190427 145835

Uhtua-Seura ry järjesti huhtikuun 27. päivänä 2019 yhdessä Kuhmon SPR:n kanssa ensiapukurssin Vienan
Karjalasta saapuneelle aikuisryhmälle. Kurssin aikana käytiin kouluttajien Päivi Pohjolan ja Juha Tervon johdolla
lävitse SPR:n ensiapukoulutusohjelmia monipuolisesti ja käytännön harjoitteiden avulla, Alpo Karppisen isännöimissä Kuhmon SPR:n koulutustiloissa.

Kursseille osallistui 11 henkilöä, naisia ja miehiä, jotka edustivat Kalevalan piirin alueen koulujen ja päiväkotien opettajia, Kalevalatalon, Kalevala-Teatterin ja Kalevala-Kuoron jäseniä sekä niissä toimivia henkilöitä. Koulutettavat saivat kaikki hätäensiapukoulutuksen ja SPR:n kortin suorituksesta.

Ryhmien kokoamisesta vastasi Uhtua-Seuran Kalevalassa toimiva sisarseuran puheenjohtaja Valentina Kovalenko.
Uhut-seura on perustettu vuonna 2000 Kalevalassa.

Ensiaputaitojen merkitys vienalaisille, kansalaistaitona, korostuu kun ajatellaan vaikka suomalaisten matkailijoiden ympärivuotista ja aktiivista liikkumista Vienan Karjalassa. Alue on harvaan asuttua ja tietoliikenneyhteydet toimivat vaihtelevasti, oikean avun tarvetta on ollut ja tulee olemaan jatkossakin. Nämä ensiaputaidot mitä koulutettavat saavat, miten ensiapua voi ja pitää antaa, hyödyntävät arjessa heitä itseään ja paikallista väestöä, joka päivä.

Ensimmäinen vastaavanlainen ensiapukurssi toteutettiin keväällä 2013, yhteistyössä Kuhmon SPR:n ja Uhtua-Seura sekä Uhut-seuran kanssa. Siitä lähtien niitä on järjestetty lähes vuosittain, jopa kaksikin samana vuonna. Uhtua-Seura ry maksaa ryhmien koulutuksen, ruokailut, majoitukset (kaksi yöpymistä) ja tukee Kuhmoon saapuneita kurssilaisia pienellä matka-avustuksella.

 

07.05.2019    Vienankarjalan ja kulttuuri kurssit 27.6.-1.7.2019 Uhtualla

 Vienankarjalan ta kulttuurin kurššit pietäh 27.6–1.7.2019 Uhtuošša elikkä nykyseššä Kalevalašša. Kurššipaikkana on Mobergin talo. Opaštajina ollah Valentina Karakina ta Olga Karlova. Kurššien pakinateemana on Ihmisen tervehyš ta hyvinvointi, läsinnät šekä luonnonantimet tervehyön kohentamisekši. Kurššilla šuau opaštuo šamoin vienankarjalan peruškieliopppie ta -šanaštuo. Varšinaisen kieliopaššukšen lisäkši on šuunniteltu kokopäiväretki Haikol’an kyläh ta ošallistumini Šommelo-festivalin tapahtumih.

 Lue tarkemmin tästä tiedote, ilmoitautumisohjeet ja ohjelma

 

18.04.2019     Syksyn 2019 karjalan kielen jatkokurssi Helsingissä

(Taso A2.2–B1.1.)    

(24 t) 10.9. – 3.12.2019
Tiistaisin klo  17.00 – 18.30
Kurssi on tarkoitettu karjalan kielen alkeet osaaville, mutta tervetulleita ovat myös kaikki karjalan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet.  Jatketaan vienankarjalan opiskelua ja karjalaiseen kulttuuriin tutustumista. Kurssilla luetaan tekstejä, tehdään harjoituksia, keskustellaan.  Samalla aktivoidaan ja laajennetaan sanavarastoa. Mukana myös kuvia Karjalasta ja karjalaista musiikkia.             

Oppikirja: Pekka Zaikov: Karjalan kielen kielioppi

Opettaja: Ekaterina Kuzmina, FM 

Kurssipaikka: Kalliolan kansalaisopisto, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

Ilmoittautuminen 6.5. – 2.9.2019

Tarkemmat tiedot  www.kalliolankansalaisopisto.fi

UHTUA-SEURA ry

 

24.02.2019    Venäjän vallankumous käynnisti pakolaisaallon Vienan ja Aunuksen Karjalasta länteen

Vuosina 1918-1922 Suomeen saapui arviolta 33 000 Itä-Karjalan pakolaista, joista vakituisesti tänne jäi asumaan noin 13 500 henkilöä. Osa pakolaisista jatkoi Ruotsiin ja osa palasi, yleensä huonoin seurauksin, vastasyntyneeseen Neuvostoliittoon.

Osa heimopakolaisista sai Suomen kansalaisuuden, joko kansalaisanomuksen tai avioliiton solmimi-sen kautta. Osa sai muukalaispassin ja osa Nansen-passin, joista moni näiden passien haltija pysyi maattomana pakolaisena kuolemaansa asti.

Tiedätkö milloin ja miten isovanhempasi tai iso-isovanhempasi saivat Suomen kansalaisuuden? Mikä oli Nansen-passi.

Lue lisää - valitse menuriviltä painike: Historia ja vasemmasta reunavalikosta: Nansen-passi

 Nansenpassport